Oral nonsteroidal anti-inflammatory drugs

COX-2 inhibitors and gastroduodenal toxicity: Major clinical trials
COX-2 selective inhibitors: Adverse cardiovascular effects
Nonselective NSAIDs: Adverse cardiovascular effects
Nonselective NSAIDs: Overview of adverse effects
NSAIDs (including aspirin): Pathogenesis of gastroduodenal toxicity
NSAIDs (including aspirin): Primary prevention of gastroduodenal toxicity
NSAIDs (including aspirin): Role in prevention of colorectal cancer
NSAIDs (including aspirin): Secondary prevention of gastroduodenal toxicity
NSAIDs (including aspirin): Treatment of gastroduodenal toxicity
NSAIDs and acetaminophen: Effects on blood pressure and hypertension
NSAIDs: Acute kidney injury (acute renal failure)
NSAIDs: Adverse effects on the distal small bowel and colon
NSAIDs: Electrolyte complications
NSAIDs: Pharmacology and mechanism of action
NSAIDs: Therapeutic use and variability of response in adults
Overview of selective COX-2 inhibitors

Mogliśmy połączyć dane z dwóch największych badań dotyczących ibuprofenu. Wskazują one na znamiennie mniejsze pogorszenie czynności płuc w ciągu roku u ochotników przyjmujących ibuprofen. Wyniki takie były zgodne przy trzech różnych sposobach ich pomiaru. Kiedy przeprowadziliśmy analizę tych wyników po podziale pacjentów według kryterium wieku (choć nie planowaliśmy tego początkowo) okazało się, że dwa wskaźniki czynności płuc wskazywały znamiennie wolniejszy spadek w ciągu roku u młodszych dzieci. W jednym z badań długotrwałe stosowanie dużych dawek ibuprofenu wykazywało związek z mniejszym zużyciem antybiotyków podawanych dożylnie, lepszym stanem odżywienia i lepszym wynikiem oceny radiologicznej płuc. Nie zaobserwowano poważnych działań niepożądanych, niemniej jednak badań nie zaprojektowano w celu wykazania różnic częstości ich występowania.

Kidney function: Long-term use of naproxen may lead to a higher risk of reduced kidney function. If you have kidney disease, liver disease, or heart failure; take diuretics (water pills); or are a senior; you have an increased risk for kidney problems while taking this medication. If you are taking medications such as diuretics (., hydrochlorothiazide, triamterene, indapamide), ACE inhibitors (., enalapril, ramipril), angiotensin receptor blockers (., valsartan, candesartan), or cyclosporine, you are also at an increased risk.

SOURCES: Byron Cryer, MD, spokesman, American Gastroenterological Association; associate professor of medicine, University of Texas Southwestern Medical Center, Dallas. Nieca Goldberg, MD, spokeswoman for the American Heart Association; chief of women's cardiac care, Lennox Hill Hospital, New York; author, Women Are Not Small Men: Lifesaving Strategies For Preventing And Healing Heart Disease In Women . John Klippel, MD, president and CEO, Arthritis Foundation, Atlanta. Scott Zashin, clinical assistant professor, University of Texas Southwestern Medical Center; author of Arthritis Without Pain . American College of Rheumatology web site. Arthritis Foundation web site. American Heart Association web site. American College of Gastroenterology web site. American Gastroenterological Association web site. American Academy of Family Physicians web site. American Academy of Allergy, Asthma, and Immunology web site.

Oral nonsteroidal anti-inflammatory drugs

oral nonsteroidal anti-inflammatory drugs

SOURCES: Byron Cryer, MD, spokesman, American Gastroenterological Association; associate professor of medicine, University of Texas Southwestern Medical Center, Dallas. Nieca Goldberg, MD, spokeswoman for the American Heart Association; chief of women's cardiac care, Lennox Hill Hospital, New York; author, Women Are Not Small Men: Lifesaving Strategies For Preventing And Healing Heart Disease In Women . John Klippel, MD, president and CEO, Arthritis Foundation, Atlanta. Scott Zashin, clinical assistant professor, University of Texas Southwestern Medical Center; author of Arthritis Without Pain . American College of Rheumatology web site. Arthritis Foundation web site. American Heart Association web site. American College of Gastroenterology web site. American Gastroenterological Association web site. American Academy of Family Physicians web site. American Academy of Allergy, Asthma, and Immunology web site.

Media:

oral nonsteroidal anti-inflammatory drugsoral nonsteroidal anti-inflammatory drugsoral nonsteroidal anti-inflammatory drugsoral nonsteroidal anti-inflammatory drugsoral nonsteroidal anti-inflammatory drugs

http://buy-steroids.org